Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Przetwarzamy dane osobowe udostępnione dobrowolnie przez Użytkowników sklepu celem rejestracji, realizacji zamówienia, rozsyłania newslettera, kontaktu, realizacji celów marketingowych, w tym profilowania.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień znajdziecie w naszej Polityce prywatności.

Jeśli akceptujesz naszą Politykę cookies, możesz przejść do korzystania z Serwisu zamykając ten komunikat lub też skorzystać z ustawień przeglądarki – patrz Kontrola cookies.

zamknij

Warunki i zasady sprzedaży w Sklepie Internetowym dolkarm.pl§ 1. Dane firmy

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego dolkarm.pl działającego pod adresem http://dolkarm.pl jest firma
  Maciej Dolata Dolkarm
  ul. Parkowa 3/5
  63–400 Ostrów Wielkopolski
  NIP: 622-257-47-62
  REGON 302718761
 2. Adres korespondencyjny, oraz adres do wysyłania zwrotów i reklamacji:
  dolkarm.pl
  ul. Targowa 9c/1
  63–400 Ostrów Wielkopolski
 3. Adres e-mail do kontaktu: dolkarmbiuro@gmail.com§ 2. Przedmiot działalności

 1. Specjalistyczny sklep z karmą i akcesoriami dla psów i kotów. Sprzedaż/dystrybucja karm, produktów związanych z pielęgnacją, zdrowiem, oraz innymi akcesoriami.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu.§ 3. Dokonywanie transakcji

 1. Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym dolkarm.pl
 2. W przypadku składania zamówień poprzez stronę internetową dolkarm.pl wymagana jest rejestracja i zalogowanie do serwisu.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie www.dolkarm.pl, kliknięcie polecenia dodaj do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca informuje, że zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.
 4. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.
 5. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.
 6. Klient może złożyć zamówienie poprzez stronę internetową dolkarm.pl, telefonicznie pod numerem: 530 815 258, lub na adres e-mail dolkarmbiuro@gmail.com.
 7. Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów są wiążące w momencie składania przez Klienta zamówienia.
 8. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki, które ponosi Klient. Koszty wysyłki uzależnione są od łącznej wagi produktów i rodzaju dostawy. Przy zakupie powyżej 80 zł Klientowi przysługuje darmowa dostawa.
 9. W sklepie internetowym dolkarm.pl dostępne są następujące formy płatności:
  • za pobraniem (przy odbiorze),
  • przedpłata przelewem bankowym,
  • gotówką w momencie osobistego odbioru towaru. Adres do odbioru osobistego jest następujący : ul Targowa 9c/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
   W przypadku przedpłaty termin zapłaty wynosi 7 dni od momentu złożenia zamówienia.
 10. Produkty prezentowane w cenach promocyjnych dostępne są do wyczerpania zapasów lub zakończenia promocji.§ 4. Realizacja dostawy lub odbiór zamówionych towarów

 1. Zamówiony towar jest dostarczony na adres podany przez Klienta, lub do Punktu Odbioru Osobistego. Dostawy do Klienta realizowane są:
  • w rejonie Ostrowa Wielkopolskiego i wybranych, okolicznych miejscowości: transportem własnym dolkarm.pl,
  • w pozostałych częściach Polski: Pocztą Polską.
   Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • w pierwszym dniu roboczym od momentu złożeniu zamówienia, w przypadku wybranej płatność przy odbiorze,
  • w pierwszym dniu roboczym od momentu zaksięgowania przelewu, w przypadku wybranej przedpłaty przelewem.
 1. Produkty dostarczane są bez wad, o ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej.
 2. Klient może zmieniać lub anulować złożone zamówienie telefonicznie 530-815-258 lub e-mailem dolkarmbiuro@gmail.com do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego wysyłkę zamówionych towarów.
 3. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.§ 5. Reklamacje

 1. W przypadku reklamacji Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta:
  dolkarm.pl, ul. Targowa 9c/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
  Biuro czynne: poniedziałek - piątek, w godzinach 09-17 , tel. 530 815 258, e-mail: dolkarmbiuro@gmail.com
 2. Reklamacje składa się na adres korespondencyjny Sklepu, o którym mowa w §1 ust.2. Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.
 3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz na adres siedziby Sprzedawcy, o którym mowa w §1 ust.2. 4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.§ 6. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Konsument dokonujący zakupów w Internetowym Sklepie dolkarm.pl może bez podania przyczyn odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od dnia wydania rzeczy, zgodnie z zapisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
  Prawo to nie przysługuje w przypadku:
  • rzeczy nieprefabrykowanych, wykonanych według specyfikacji konsumenta,
  • rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin trwałości,
  • rzeczy dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • dzienników, periodyków lub czasopism
  • nagrań dźwiękowych lub wizualnych, albo programów komputerowych, dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Klient może zrezygnować z zamówienia składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Wzór formularza ostąpienia od umowy stanowi załącznik numer 1 nimniejszego regulaminu.
 3. W przypadku rezygnacji z zakupionego produktu Klient odeśle produkt do sprzedawcy na adres: Maciej Dolata Dolkarm, ul. Targowa 9c/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. W przypadku zwrotu towarów bardzo dużych lub ciężkich typu: klatki, transportery, duże opakowania karmy lub żwirku, baty, siodła, i inne o dużej masie lub wymiarach przekraczających gabaryty paczek, koszt zwrotu może być wyższy niż cena standardowej paczki pocztowej.
 6. Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą wymienioną w § 6. pkt. 1.§ 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.
 3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowych swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w §1 ust.1. Regulaminu.
 4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Załącznikiem do regulaminu jest: wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Załącznik ten stanowi integralną część regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.07.2015r.
Załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy - PDF

Załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy - DOC